ltv TV Programa
14:15 Laba diena, Lietuva
15:45 Žinios
16:00 Sportas
16:03 Orai
16:05 Komisaras Reksas
17:10 Didysis Gregas
18:15 Šiandien. Aktualijų laida
18:25 Sportas
18:28 Orai
18:35 Žingsnis po žingsnio. Būstas
18:50 Kelias į laimę 2
19:50 Duokit šansą
20:25 Loterija Perlas
20:30 Panorama
20:55 Sportas
20:57 Orai
21:00 Duokim garo!
22:00 Loterija Perlas
22:05 Duokim garo!
22:50 Specialus tyrimas
23:30 Dabar pasaulyje
02:05 Senis
lnk TV Programa
14:10 Ugnis ir Ledas
(Kuzey Guney) 2011 m. Turkija. Vaid.: Kivanc Tatlitug, Bugra Gulsoy, Oyku Karayel. Drama
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Norim dar! Su Radistais
22:45 Terminatorius 3. Mašinų prisikėlimas
00:55 Karštinė 2. Pavasario karštligė
02:30 Programos pabaiga
01:10 Norim dar! Su Radistais
02:50 Programos pabaiga
tv3 TV Programa
14:00 Slibinų dresuotojai
14:30 Simpsonai
15:00 Simpsonai
15:30 Nemylima
16:30 TV Pagalba
18:15 Euras 2015
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Ratai 2 . Animacinis, JAV, 2011.
21:35 Brėkštanti aušra. 2 dalis . Nuotykių, JAV, 2012.
23:50 Vėtrų kalnas . Drama, JAV, 1992.
btv TV Programa
14:00 Jokių kliūčių
15:00 Amerikos talentai
16:00 Prokurorų patikrinimas
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Žinios
18:30 Mitiajaus pasakėlės
19:00 Mitiajaus pasakėlės
19:30 Amerikietiškos imtynės
21:30 Universalus karys. Atsiskaitymo diena . Veiksmo, JAV, 2012.
23:45 Farai
 
«
Dėkojame už išsakytą nuomonę!