ltv TV Programa
17:10 Didysis Gregas 4
18:15 Šiandien. Aktualijų laida
18:40 Sportas
18:43 Orai
18:50 Tikri vyrai
19:50 Meilė kaip mėnulis
20:25 Loterija Perlas
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra
21:00 Dėmesio centre
21:10 Sportas
21:13 Orai
21:15 Svajonę turiu
22:00 Loterija Perlas
22:05 Svajonę turiu
23:10 Vakaro žinios
23:25 Sportas
23:28 Orai
23:30 Dabar pasaulyje
01:00 Senis
lnk TV Programa
17:15 24 valandos
Socialinė aktualijų laida. Vedėjas Giedrius Leškevičius
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Hidalgas
00:55 Nikita
01:50 Sveikatos ABC televitrina
02:45 Programos pabaiga
01:05 PREMJERA Šmėklų audra
02:50 Programos pabaiga
tv3 TV Programa
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Ginčas be taisyklių
20:30 Pasmerkti 3
21:00 Opiumas liaudžiai
21:30 TV3 vakaro žinios
22:00 TV3 sportas
22:05 TV3 orai
22:10 Kobra 11
23:15 Išgyvenimas
01:40 Nuodėmingoji Kalifornija
btv TV Programa
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Žinios
18:25 Vedęs ir turi vaikų
19:00 Detektyvė Džonson
20:00 Naktis ir diena. Vilnius
21:00 Farai
21:30 Šanchajaus kaubojus . Komedija, JAV, 2000.
23:45 Gyvi numirėliai
00:40 Detektyvė Džonson
01:35 Prokurorų patikrinimas
02:40 Bamba TV
 
«
Dėkojame už išsakytą nuomonę!