ltv TV Programa
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
08:00 Žinios
08:03 Orai
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
09:00 Komisaras Reksas
10:00 Namelis prerijose
11:00 Meteoras
12:00 LIVE Laba diena, Lietuva. JAV Prezidento B. Obamos ir Estijos Prezidento T. H. Ilveso spaudos konferencija
13:00 Naisių vasara
13:30 Naisių vasara
14:00 Žinios
14:05 Sportas
14:10 Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:30 LIVE JAV Prezidento B. Obamos kalba
16:45 Žinios
16:50 Sportas
16:55 Orai
17:00 Puaro
18:00 Šiandien. Aktualijų laida
18:20 Sportas
18:25 Orai
18:30 Nepaskelbtas karas. Dokumentalisto užrašai
19:00 Nepaskelbtas karas. Dokumentalisto užrašai
19:30 Lietuva gali
20:25 Loterija Perlas
20:30 Panorama
20:50 Sportas
20:55 Orai
21:00 Meteoras
22:00 Loterija Perlas
22:05 Meteoras
23:00 Vakaro žinios
23:15 Užsienio naujienos
23:20 Sportas
23:25 Orai
23:30 Šnipai
lnk TV Programa
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
(SpongeBob SquarePants V) 2007 m. JAV. Animacinis serialas
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:50 Tikras gyvenimas: "Išgelbėti žmogų"
09:55 Yra kaip yra
11:00 KK2
11:55 Nuo... Iki...
12:55 "Soriukas"
13:25 Kempiniukas Plačiakelnis
13:50 Ogis ir tarakonai
14:00 Kung Fu Panda
14:30 Be kaltės kalta
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Tikras gyvenimas: "Pirmoji meilė"
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Blondinė ieško vyro
00:20 Paskutinė tvirtovė
01:15 Klientų sąrašas
02:10 Įvykis
03:05 Programos pabaiga
00:30 Paskutinė tvirtovė
01:25 Deksteris
02:25 Sveikatos ABC televitrina
tv3 TV Programa
07:20 Simpsonai
07:50 Brazilijos aveniu
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Visada sakyk visada
11:00 VIRAL´as
12:00 Šeimos reikalai
12:30 Transformeriai. Praimas
13:00 Bailus voveriukas
13:30 Gufis ir jo sūnus Maksas
14:00 Kempiniukas
14:30 Simpsonai
15:00 Aistros spalvos
16:00 Nemylima
17:00 Kvieskite daktarą!
17:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:23 TV3 orai
19:25 Inspektorius Mažylis
20:20 Pasmerkti 3
20:50 Pasaulio krepšinio čempionato apžvalga.
21:00 LIVE Pasaulio vyrų krepšinio čempionato rungtynės. Lietuva - Pietų Korėja
22:50 Pasaulio krepšinio čempionato apžvalga.
23:00 Pasaulio vyrų krepšinio čempionato rungtynės. Graikija - Kroatija
00:40 Pasaulio vyrų krepšinio čempionato rungtynės. Ispanija - Prancūzija
02:10 Biuras
02:35 Biuras
btv TV Programa
07:00 Muchtaro sugrįžimas
08:00 Mistinės istorijos
09:00 Prajuokink mane
10:00 Policijos akademija
11:00 Laukinis
12:00 Svotai
13:00 Muchtaro sugrįžimas
14:00 Mano virtuvė geriausia
15:00 Amerikos talentai
16:00 Striksės
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Žinios
18:25 Detektyvė Džonson
19:30 Policijos akademija
20:20 Patrulis
21:00 Farai
21:30 Sunkus nusikaltimas . Kriminalinis, JAV, 2008.
23:35 Vampyro dienoraščiai
 
«
Dėkojame už išsakytą nuomonę!