ltv TV Programa
09:50 Miestelio ligoninė 3 Serialas
10:40 Nacionalinė paieškų tarnyba
11:30 Eurovizija 2015
13:05 Pinigų karta
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 LRT radijo žinios
15:05 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Hartlando užuovėja 6
17:00 Akis už akį 3
17:45 Naisių vasara 6
18:15 Šiandien. Aktualijų laida
18:37 Sportas
18:40 Orai
18:45 Ten, kur namai 1
19:30 Emigrantai
20:25 Loterija Perlas
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija Perlas
21:30 Specialus tyrimas
22:20 Istorijos detektyvai
23:10 Vakaro žinios
23:35 Sportas
23:38 Orai
23:40 Ten, kur namai 1
lnk TV Programa
08:50 Gyvenimas ant ratų
(RV) 2006 m. Didžioji Britanija, JAV, Vokietija. Rež.: Barry Sonnenfeld. Vaid.: Jeff Daniels, Robin Williams, Cheryl Hines. Nuotykių komedija
10:50 Princas ir aš. Karališkas medaus mėnuo
12:45 Oplia!
13:15 Tomas ir Džeris
13:40 Keista šeimynėlė
14:05 Na, palauk!
14:20 Ugnis ir Ledas
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Pagalbos skambutis
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Pagrobti ir perduoti
00:25 Taikinys
01:20 Detektyvė Džonson
02:15 Detektyvė Džonson
03:10 Programos pabaiga
00:10 Ties riba
01:05 Detektyvė Džonson
02:00 Detektyvė Džonson
02:55 Programos pabaiga
tv3 TV Programa
10:00 Aistros spalvos
11:00 TV Pagalba
12:55 Ančiukas Donaldas ir draugai
13:30 Legenda apie Korą
14:00 Kempiniukas Plačiakelnis
14:30 Simpsonai
15:00 Simpsonai
15:30 Nemylima
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Prieš srovę
20:30 VIP
21:00 Rezidentai
21:30 TV3 vakaro žinios
22:00 TV3 sportas
22:05 TV3 orai
22:10 Transporteris
23:15 Krizė
00:15 CSI kriminalistai
02:55 Nepasitikėk bjaurybe iš 23 buto
btv TV Programa
10:00 Brolis už brolį
11:00 Kalbame ir rodome
11:55 Prokurorų patikrinimas
13:00 Muchtaro sugrįžimas
14:00 Komisaras Aleksas
15:00 Amerikos talentai
16:00 Prokurorų patikrinimas
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Žinios
18:25 Vedęs ir turi vaikų
19:00 Policija ir Ko
20:00 Visa menanti
21:00 Farai
21:30 Pavojingas grožis . Komedija, JAV, 1999.
23:15 Persekiotojai
00:05 Visa menanti
00:55 Prokurorų patikrinimas
02:00 Bamba TV
 
«
Dėkojame už išsakytą nuomonę!