ltv TV Programa
01:20 Senis
02:35 Programos pabaiga
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Popietė su Algimantu Čekuoliu
08:00 Girių horizontai
08:30 Kaimo akademija
09:00 Haudis Gaudis
09:25 Aivenhas
09:50 Čaplinas
10:00 Gustavo enciklopedija. Pažintinė-pramoginė laida visai šeimai. Ved. Audrius Rakauskas
10:30 Brolių Grimų pasakos
11:45 Klausimėlis.lt
12:00 Pasaulio dokumentika. Australija. Keliautojo laiku vadovas
13:00 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Puaro
15:00 Meilė kaip mėnulis
15:30 Meilė kaip mėnulis
16:00 Žinios
16:10 Orai
16:15 Duokit šansą
16:45 Žingsnis po žingsnio. Būstas
17:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida 
17:30 LIVE Tarptautinis krepšinio turnyras V. Garasto taurei laimėti 2014. Finalas
19:25 Lašas po lašo
19:30 Pasaulio panorama
20:00 Savaitė
20:30 Panorama
20:55 Sportas
20:58 Orai
21:00 Mėnulio fazė
22:00 Gaivalas internete
23:40 Gaivalas internete
lnk TV Programa
00:10 Gyvenimas pagal Harietą
01:05 Persekiotojai
02:00 Įvykis
02:55 Programos pabaiga
06:25 Dienos programa
06:30 Žaibo smūgis
06:55 Nenugalimieji
07:20 Antinas Gudruolis
07:45 Kas naujo, Skūbi-Dū?
08:10 Sunkus vaikas
08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai
09:00 Sveikatos ABC televitrina
10:00 KINO PUSRYČIAI Margi, pirmyn!
12:00 Vėl septyniolikos
14:00 Mano puikioji auklė
15:00 Didingasis amžius
17:00 Ne vienas kelyje
17:30 Teleloto
18:30 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 „Alfa“ savaitė
19:30 Lietuvos balsas
21:45 Nesunaikinami
23:45 Pietietiškos istorijos
tv3 TV Programa
00:50 Zokomonas . Veiksmo, Indija, 2011.
06:40 Teleparduotuvė
06:55 Mano mažasis ponis
07:25 Mažieji išdykėliai
07:45 Mažieji išdykėliai
08:00 Didvyrių draugužiai
08:30 Gufis ir jo sūnus Maksas
09:00 Sportuok su mumis
09:30 Laikas keistis
10:00 Virtuvės istorijos
10:30 Svajonių sodai
11:30 Katinas su skrybėle . Nuotykių, JAV, 2003.
13:05 Nuotakos tėvas . Komedija, JAV, 1991.
15:10 Dauntono abatija
16:15 Kurt Sejitas ir Šura
17:20 Ekstrasensai tiria
18:30 TV3 žinios
18:50 TV3 sportas
18:55 TV3 orai
19:00 Savaitės komentarai
19:30 Lietuvos talentai 2014
21:15 Raudonoji aušra . Veiksmo, JAV, 2012.
23:05 Džefas, gyvenantis namuose . Komedija, JAV, 2011.
btv TV Programa
01:15 Bamba TV
07:00 Ekstrasensų mūšis
07:55 Nacionalinė loterija
08:00 Galileo
08:30 Tauro ragas
09:00 Autopilotas
09:30 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
10:00 Sekmadienio rytas
10:50 Gamta iš arti
11:00 Sveikatos kodas
12:00 Nacionalinė Geografija. Žuvys monstrai
13:00 Prajuokink mane
14:00 Sveikinimai
16:00 Muchtaro sugrįžimas
17:00 Brolis už brolį
18:00 Ekstrasensų mūšis
19:00 MEILĖS ISTORIJOS Rosamunde Pilcher. Meilė horizonte . Melodrama, Vokietija, 2010.
20:50 RUSŲ KINAS Meilė seilė 3 . Komedija, Rusija, 2011.
22:55 Moteriško solidarumo paslaptys . Drama, JAV, 2002.
 
«
Dėkojame už išsakytą nuomonę!