ltv TV Programa
16:05 Komisaras Reksas
17:10 Didysis Gregas
18:15 Šiandien. Aktualijų laida
18:40 Sportas
18:43 Orai
18:50 Emigrantai
19:50 Meilė kaip mėnulis
20:25 Loterija Perlas
20:30 Panorama
21:00 Dėmesio centre
21:10 Sportas
21:12 Orai
21:15 Specialus tyrimas
21:55 Lietuva gali
22:00 Loterija Perlas
22:05 Lietuva gali
22:30 Durys atsidaro
23:10 Vakaro žinios
23:25 Sportas
23:28 Orai
23:30 Dabar pasaulyje
lnk TV Programa
16:30 Labas vakaras, Lietuva
Aktualių pokalbių laida. Vedėjai Živilė Vaškytė ir Paulius Skučas
17:15 Yra kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Pagalbos skambutis
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Ikaras
23:55 Gyvenimas pagal Harietą
00:50 Farų šeima
01:45 Slapti reikalai
02:40 Programos pabaiga
00:30 Gyvenimas pagal Harietą
01:25 Farų šeima
02:20 Slapti reikalai
tv3 TV Programa
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Prieš srovę
20:30 Pasmerkti 3
21:00 VIP
21:30 TV3 vakaro žinios
22:00 TV3 sportas
22:05 TV3 orai
22:10 Nematoma riba
23:25 CSI kriminalistai
00:25 Raitelis be galvos
01:20 Skandalas
02:10 Daktaras Hausas
btv TV Programa
16:00 Prokurorų patikrinimas
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Žinios
18:25 Vedęs ir turi vaikų
18:55 Detektyvė Džonson
20:00 Naktis ir diena. Vilnius
21:00 Farai
21:30 Apgaulė . Komedija, JAV, 2006.
23:50 Vampyro dienoraščiai
00:45 Detektyvė Džonson
01:40 Prokurorų patikrinimas
02:40 Bamba TV
 
«
Dėkojame už išsakytą nuomonę!