ltv TV Programa
01:05 Senis
14:00 Puaro
16:00 Žinios
16:10 Orai
16:15 Popietė su Algimantu Čekuoliu
16:45 Klausimėlis.lt
17:00 Keliai. Mašinos. Žmonės
17:35 Taip. Ne
18:30 Forsaitų saga
19:30 Forsaitų saga
20:30 Panorama
20:40 Sportas
20:45 Orai
20:50 Savaitė
21:15 Mūsų laisvės metai – 2006
23:15 Puaro
lnk TV Programa
00:10 Paskutinė tvirtovė
01:05 Klientų sąrašas
02:55 Programos pabaiga
14:05 Juodasis gražuolis
15:55 Mano puikioji auklė
16:30 Didingasis amžius
18:30 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 Teleloto
20:00 "Velvet"
21:40 Naktys Rodantėje
23:40 Ateinu su lietumi
tv3 TV Programa
12:15 Mažylio atostogos . Komedija, JAV, 1994.
14:20 Mapetai . Komedija, JAV, 2011.
16:15 Kobra 11
17:20 Ekstrasensai detektyvai
18:30 TV3 žinios
18:50 TV3 sportas
18:55 TV3 orai
19:00 Čihuahua iš Beverli Hilso . Drama, JAV, 2008.
20:50 Pasaulio krepšinio čempionato apžvalga.
21:00 LIVE Pasaulio vyrų krepšinio čempionato rungtynės. Lietuva - Angola.
22:50 Pasaulio krepšinio čempionato apžvalga.
23:00 Pasaulio vyrų krepšinio čempionato rungtynės. Serbija - Prancūzija.
btv TV Programa
01:30 Bamba TV
14:00 Sveikinimai
16:00 Muchtaro sugrįžimas
17:00 Brolis už brolį
18:00 Ekstrasensai detektyvai
19:00 MEILĖS ISTORIJOS Rosamunde Pilcher. Širdies reikalai . Melodrama, Vokietija, 2011.
20:50 RUSŲ KINAS Jakudzos duktė . Komedija, Rusija, 2010.
22:35 Kontaktas . Drama, JAV, 1997.
 
«
Dėkojame už išsakytą nuomonę!